2523

2523

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΙΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑΝ. Μελέται επί της διαδόσεως των ελληνικών γραμμάτων από του Βυζαντίου εις την δυτικήν Ευρώπην. Μετάφρασις Χ. Γ. Πατρινέλη. Αθήνα, Γ. Φέξης, 1965. 8ο, σ. 294. Άκοπο αντίτυπο. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΙΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑΝ. Μελέται επί της διαδόσεως των ελληνικών γραμμάτων από του Βυζαντίου εις την δυτικήν Ευρώπην. Μετάφρασις Χ. Γ. Πατρινέλη. Αθήνα, Γ. Φέξης, 1965. 8ο, σ. 294. Άκοπο αντίτυπο. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2523