2250

2250

ΚΑΤΑΚΟΥΖΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΥΡΙΚΑ. ΕΡΩΣ ΒΑΚΧΟΣ ΑΡΗΣ. Αθήνα, Παρνασσός, 1879. 16ο, σ. 127+1λ. Αρχικά εξώφυλλα. [Η-Π: 1879.32]

30 - 40 €

ΚΑΤΑΚΟΥΖΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΛΥΡΙΚΑ. ΕΡΩΣ ΒΑΚΧΟΣ ΑΡΗΣ. Αθήνα, Παρνασσός, 1879. 16ο, σ. 127+1λ. Αρχικά εξώφυλλα. [Η-Π: 1879.32]

55-2250