2187

2187

ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΚΛΑΒΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ. Αθήνα, Στοχαστής, 1927. 8ο, σ. 92. [δεμένο μαζί:] ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ, 1932. Με 15 ξυλογραφίες του Αγγ. Θεοδωρόπουλου. Χωρίς σελίδα τίτλου. Δέρμα στη ράχη, διατηρούνται τα αρχικά εξώφυλλα του πρώτου βιβλίου. (2)

30 - 40 €

ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΚΛΑΒΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ. Αθήνα, Στοχαστής, 1927. 8ο, σ. 92. [δεμένο μαζί:] ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ, 1932. Με 15 ξυλογραφίες του Αγγ. Θεοδωρόπουλου. Χωρίς σελίδα τίτλου. Δέρμα στη ράχη, διατηρούνται τα αρχικά εξώφυλλα του πρώτου βιβλίου. (2)

55-2187