2628

2628

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η ΕΞΩΣΗ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ. Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1965. 8ο, σ. 488. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η ΕΞΩΣΗ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ. Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1965. 8ο, σ. 488. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2628