2931

2931

ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Φωτογραφίες και κείμενα φωτογραφιών Λίζα Έβερτ. Εισαγωγικά κείμενα Γεράσιμος Αποστολάτος, Πέλλη Φωτιάδη. Αθήνα, Αστερισμός, 1997. 4ο, σ. 262. Πανόδετο, με κάλυμμα.

20 - 30 €

ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Φωτογραφίες και κείμενα φωτογραφιών Λίζα Έβερτ. Εισαγωγικά κείμενα Γεράσιμος Αποστολάτος, Πέλλη Φωτιάδη. Αθήνα, Αστερισμός, 1997. 4ο, σ. 262. Πανόδετο, με κάλυμμα.

55-2931