2535

2535

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Ν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΡΑΣ. Το πνευματικό και πατριωτικό έργο του. Συμβολή στην κορινθιακή ιστορία του εικοσιένα. Αθήνα, 1966. 8ο, σ. 40. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Ν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΡΑΣ. Το πνευματικό και πατριωτικό έργο του. Συμβολή στην κορινθιακή ιστορία του εικοσιένα. Αθήνα, 1966. 8ο, σ. 40. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2535