2253

2253

ΜΑΓΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Αθήνα, Φέξης, 1963. 8ο, σ. 290. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Αρχικά εξώφυλλα, με κάλυμμα.

20 - 30 €

ΜΑΓΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Αθήνα, Φέξης, 1963. 8ο, σ. 290. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Αρχικά εξώφυλλα, με κάλυμμα.

55-2253