2609

2609

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ. Πάτρα, Δ. Φραγκούλης & Κ. Βαρζάνης, 1947. 8ο, σ. 142. Αφιέρωση του συγγραφέα. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ. Πάτρα, Δ. Φραγκούλης & Κ. Βαρζάνης, 1947. 8ο, σ. 142. Αφιέρωση του συγγραφέα. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2609