2184

2184

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Η ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΑ, μυθιστόρημα. Μυτικήνη, Δημόκρατος, 1935. 8ο, σ. 206. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Η ΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΑ, μυθιστόρημα. Μυτικήνη, Δημόκρατος, 1935. 8ο, σ. 206. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2184