2809

2809

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΗΝΟΤΑΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Εν. Αν. Αθηνών, 1915. 8ο, σ. 94. Αρχικά εξώφυλλα.

30 - 40 €

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΗΝΟΤΑΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Εν. Αν. Αθηνών, 1915. 8ο, σ. 94. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2809