2308

2308

ΦΙΛΗΝΤΑΣ Μ.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. Αθήνα, Φλάμμα. 8ο, σ. 127.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΦΙΛΗΝΤΑΣ Μ.

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. Αθήνα, Φλάμμα. 8ο, σ. 127.ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2308