2201

2201

ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΠΙΘΕΣ ΣΤΗ ΣΤΑΧΤΗ. Αθήναι, Ι. Ν. Σιδέρης, 1940. 16ο, σ. 222. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΠΙΘΕΣ ΣΤΗ ΣΤΑΧΤΗ. Αθήναι, Ι. Ν. Σιδέρης, 1940. 16ο, σ. 222. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, αρχικά εξώφυλλα.

55-2201