3224

3224

ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ [ΣΠΥΡΙΔΩΝ] ΚΑΙ ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ [ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ]

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ συμπληρωθείσα υπό Ιωάννου Δ. Κονδυλάκη. Αθήνα, Γ. Δ. Φέξης, 1893. 8ο, σ. δ'+849+1λ. Δέρμα στη ράχη. [Η-Π: 1897.344]

70 - 100 €

ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ [ΣΠΥΡΙΔΩΝ] ΚΑΙ ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΗΣ [ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ]

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ συμπληρωθείσα υπό Ιωάννου Δ. Κονδυλάκη. Αθήνα, Γ. Δ. Φέξης, 1893. 8ο, σ. δ'+849+1λ. Δέρμα στη ράχη. [Η-Π: 1897.344]

55-3224