2268

2268

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΒΕΛΤΑ. Αθήνα, Μιχ. Σαλίβερος, 1959. 8ο, σ. 206. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Εξώφυλλο και διακόσμηση Γ. Ανεμογιάννη. Πανόδετο, διατηρούνται τα αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΑ ΣΒΕΛΤΑ. Αθήνα, Μιχ. Σαλίβερος, 1959. 8ο, σ. 206. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Εξώφυλλο και διακόσμηση Γ. Ανεμογιάννη. Πανόδετο, διατηρούνται τα αρχικά εξώφυλλα.

55-2268