2274

2274

ΠΑΤΑΤΖΗΣ ΣΩΤ.

ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ. Πρόλογος Μάρκου Αυγέρη. Αθήνα, Τα Νέα Βιβλία, 1946. 8ο, σ. 132. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΠΑΤΑΤΖΗΣ ΣΩΤ.

ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ. Πρόλογος Μάρκου Αυγέρη. Αθήνα, Τα Νέα Βιβλία, 1946. 8ο, σ. 132. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, αρχικά εξώφυλλα.

55-2274