2266

2266

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.

ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δευτέρα έκδοσις. Φλάμμα, 1940. 8ο, σ. 174. Αρχικά σκληρά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π.

ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δευτέρα έκδοσις. Φλάμμα, 1940. 8ο, σ. 174. Αρχικά σκληρά εξώφυλλα.

55-2266