2429

2429

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Ν., Π.

ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΩΝ ΦΑΡΑΣΩΝ, Αθήνα 1948, Collection de l' institut Francais d' Athenes. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Μουσικό λαογραφικό αρχείο, Διεύθυνση Μέλπως Μερλιέ. 8ο, σ. 112. Άκοπο και αξάκριστο αντίτυπο. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Ν., Π.

ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΩΝ ΦΑΡΑΣΩΝ, Αθήνα 1948, Collection de l' institut Francais d' Athenes. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Μουσικό λαογραφικό αρχείο, Διεύθυνση Μέλπως Μερλιέ. 8ο, σ. 112. Άκοπο και αξάκριστο αντίτυπο. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2429