2623

2623

ΡΑΪΝΜΠΑΜΠΕΝ ΒΕΡΝΕΡ, ΦΟΝ (Βαρώνος)

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1939. Τύπος: "Buchdruckerei Frickert & Co." 1940. 8ο, σ. 79+1λ. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΡΑΪΝΜΠΑΜΠΕΝ ΒΕΡΝΕΡ, ΦΟΝ (Βαρώνος)

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1939. Τύπος: "Buchdruckerei Frickert & Co." 1940. 8ο, σ. 79+1λ. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2623