2278

2278

ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Η ΓΥΜΝΗ ΠΟΙΗΣΗ, η λυρική αγάπη, τ'αναστάσιμα, το μαντήλι της Αγίας Βερονίκης, "Melencolia". Ποιήματα. Αθήνα, 1939. 8ο, σ. 116. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Αφιέρωση του συγγραφέα. Αρχικά εξώφυλλα.

30 - 40 €

ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Η ΓΥΜΝΗ ΠΟΙΗΣΗ, η λυρική αγάπη, τ'αναστάσιμα, το μαντήλι της Αγίας Βερονίκης, "Melencolia". Ποιήματα. Αθήνα, 1939. 8ο, σ. 116. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Αφιέρωση του συγγραφέα. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2278