3205

3205

ΦΩΚΑΣ - ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ Κ., Π.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, το εισόδημα αυτής εν όψει της ανασυγκροτήσεως. Αθήνα, Σπυρόπουλος, 1949. 8ο, σ. 44. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΦΩΚΑΣ - ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ Κ., Π.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, το εισόδημα αυτής εν όψει της ανασυγκροτήσεως. Αθήνα, Σπυρόπουλος, 1949. 8ο, σ. 44. Αρχικά εξώφυλλα.

55-3205