2415

2415

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Γ.

Η ΝΕΚΡΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ. Ρουμανικαί αξιώσεις. Αλεξάνδρεια, τύποις "Αγώνος", 1925. 8ο, σ. 35. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €