2422

2422

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛ.

ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821. Τόμος Α' [-Β']. Αθήνα, Σύλλογος των Αθηναίων, 1984 & 1991. 8ο, σ. 384+388. Αρχικά εξώφυλλα. (2)

30 - 40 €