2305

2305

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΔΩ

ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ. Μυθιστόρημα. Αθήνα, Κέδρος, 1962. 8ο, σ. 313. Εξώφυλλο Α. Τάσσου. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Αρχικά εξώφυλλα.

30 - 40 €

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΔΩ

ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ. Μυθιστόρημα. Αθήνα, Κέδρος, 1962. 8ο, σ. 313. Εξώφυλλο Α. Τάσσου. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2305