2202

2202

ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ Α.

ΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ήτοι τα κατά την Ελλάδα κυριώτερα συμβάντα και η κατάστασις της Ελλ. Παιδείας. Τόμος Α'[-Β']. Αθήναι, Ιλισσός, 1874 (ο Α' τόμος) και Αθήναι, Εφημερίδα των συζητήσεων, 1875, στο εξώφυλλο 1876 (ο Β' τόμος). 8ο, σ. ιη'+290 & 255+1 λ. Αρχικά εξώφυλλα. (2) [Η.-Π.: 1874.746 & 1875.763]

50 - 70 €