2426

2426

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Π., Ν.

Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ, μετ' εξήκοντα εικόνων. Αθήνα, Ερμής, 1936. 8ο, σ. 294. Βιομηχανικό δέσιμο.

20 - 30 €