2458

2458

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ι.

Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΤΟΥ ΝΕΒΕΡ ΚΑΡΟΛΟΥ ΓΟΝΖΑΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ (1603-1625). Θεσσαλονίκη, 1966. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. 8ο, σ. 288. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €