2996

2996

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., Ι.

ΜΙΚΡΟΤΑΞΙΔΑ. Αθήναι, Δημητράκος Α.Ε., 1935. 8ο, σ. 112. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €