2440

2440

ΚΟΝΟΜΟΣ ΝΤΙΝΟΣ

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΙ ΦΙΛΙΚΟΙ. Αθήνα, 1966. 8ο, σ. 100. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €