2182

2182

ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ Α.

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΚΟΛΕΙΟ, 1908 - 1911. Αθήνα, 1950. Collection de l' institut Francais d' Athenes. 8o, σ. 324. Αρχικά εξώφυλλα.

30 - 40 €