2446

2446

ΛΑΠΠΑΣ ΤΑΚΗΣ

ΤΑ ΣΤΕΡΝΑ ΤΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΑΗΤΟΥ. Αθήνα, 1939. 8ο, σ. 96. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €