2419

2419

ΒΟΥΡΝΑΣ ΤΑΣΟΣ

ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1814 - 1821. Ιστορικό χρονικό. Αθήνα, 20ος Αιώνας, 1949. 8ο, σ. 344. Βιομηχανικό δέσιμο.

20 - 30 €