2462

2462

ΠΟΥΛΛΟΣ Ι., Χ.

1300 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ. Αθήνα, 1970. 8ο, σ. 256. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €