2669

2669

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΡΑΝΗΣ. Ι βιβλιογραφία (1908 - 1961). Αθήνα, Εστία, 1962. 8ο, σ.ρμστ'+488. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΟΥΡΑΝΗΣ. Ι βιβλιογραφία (1908 - 1961). Αθήνα, Εστία, 1962. 8ο, σ.ρμστ'+488. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2669