2432

2432

ΖΗΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Γ.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ. Πελοποννήσου επιγραφαί Χριστιανικών χρόνων, Χρυσόβουλλα Μυστρά, Έρευναι περί της πολιορκίας και αλώσεως της Κων/πόλεως υπό των Βενετών. Καπνικαρέα - Καμουκαρέα. Αθήνα, τυπ. Αδελφών Περρή, 1892. 8ο, σ. 104. Δέρμα στη ράχη. [Η-Π.: 1892.554]

30 - 40 €