2214

2214

ΘΕΡΟΣ ΑΓΙΣ

Τ' ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ. Αθήνα. Αετός, 1940. 8ο, σ. 56. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Αριθμημένο αντίτυπο (181/550). Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΘΕΡΟΣ ΑΓΙΣ

Τ' ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ. Αθήνα. Αετός, 1940. 8ο, σ. 56. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Αριθμημένο αντίτυπο (181/550). Αρχικά εξώφυλλα.

55-2214