2939

2939

ΛΕΥΚΩΜΑ ΚΑΒΑΦΗ 1863-1910. Επιμέλεια Λένα Σαββίδη. Αθήνα, Ερμής, 1983. 4ο, σ. 364. Αρχικά εξώφυλλα.

30 - 40 €

ΛΕΥΚΩΜΑ ΚΑΒΑΦΗ 1863-1910. Επιμέλεια Λένα Σαββίδη. Αθήνα, Ερμής, 1983. 4ο, σ. 364. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2939