3143

3143

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ. Αθήνα, 1954. 8ο, σ. 174. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ. Αθήνα, 1954. 8ο, σ. 174. Αρχικά εξώφυλλα.

55-3143