2944

2944

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΒΥΡΩΝ, Π.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. Λεύκωμα φιλολογικόν εικονογραφημένον του έτους 1913 - 1914. Δ'. Αθήνα, 8ο, σ. 74. Αρχικά εξώφυλλα.

30 - 40 €

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΒΥΡΩΝ, Π.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. Λεύκωμα φιλολογικόν εικονογραφημένον του έτους 1913 - 1914. Δ'. Αθήνα, 8ο, σ. 74. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2944