2613

2613

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΦΟΜΕΝΗΝ ΑΝΑΣΚΕΥΗΝ του ελέγχου των παράνομων αποφάσεων της Μ. επιτροπής υπό Γ. Ευσταθίου οικέτου του Κυρίου Γεωργίου Αθανασίου. Αθήνα, Κ. Νικολαΐδης, 1838. 8ο, σ. 39+1λ. Αρχικά εξώφυλλα. [Ηλιού: 1838.15]

50 - 70 €

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΦΟΜΕΝΗΝ ΑΝΑΣΚΕΥΗΝ του ελέγχου των παράνομων αποφάσεων της Μ. επιτροπής υπό Γ. Ευσταθίου οικέτου του Κυρίου Γεωργίου Αθανασίου. Αθήνα, Κ. Νικολαΐδης, 1838. 8ο, σ. 39+1λ. Αρχικά εξώφυλλα. [Ηλιού: 1838.15]

55-2613