2617

2617

ΛΟΒΙΖΕΛΛΗΣ Ν.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ επί του Συνταγματικού Πολιτεύματος. Αθήνα, Δ. Αθ. Μαυρομμάτης, 1862. 8ο, σ. 16. Άκοπο αντίτυπο. Αρχικά εξώφυλλα. [Γ.Μ.: 9371]

20 - 30 €

ΛΟΒΙΖΕΛΛΗΣ Ν.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ επί του Συνταγματικού Πολιτεύματος. Αθήνα, Δ. Αθ. Μαυρομμάτης, 1862. 8ο, σ. 16. Άκοπο αντίτυπο. Αρχικά εξώφυλλα. [Γ.Μ.: 9371]

55-2617