2627

2627

ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ν.

ΕΚΛΟΓΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑΙ ΤΟΥ 1885. Παρελθόν και μέλλον. Αθήνα, Ένωση, 1885. 8ο, σ. 84. Σπασμένη ράχη. [Η-Π: 1885.144]

20 - 30 €

ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ν.

ΕΚΛΟΓΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑΙ ΤΟΥ 1885. Παρελθόν και μέλλον. Αθήνα, Ένωση, 1885. 8ο, σ. 84. Σπασμένη ράχη. [Η-Π: 1885.144]

55-2627