2620

2620

ΝΑΛΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Α.

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ. Διάλεξις γενομέναι εις την εταιρείαν Μακεδονικών Σπουδών τη 29η Νοεμβρίου, 3η και 13η Δεκεμβρίου 1952. Θεσσαλονίκη, 1953. Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη. 8ο, σ. 92. Αρχικά εξώφυλλα.

20 - 30 €

ΝΑΛΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Α.

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ. Διάλεξις γενομέναι εις την εταιρείαν Μακεδονικών Σπουδών τη 29η Νοεμβρίου, 3η και 13η Δεκεμβρίου 1952. Θεσσαλονίκη, 1953. Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη. 8ο, σ. 92. Αρχικά εξώφυλλα.

55-2620