2646

2646

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ. Αφιέρωμα εις τον εορτασμόν της 150ετηρίδος από της Εθνεγερσίας του 1821. Έκδοση του Υπουργείου Ναυτιλίας - Μεταφορών - Επικοινωνιών 1972. 4ο, σ.344. Αρχικά εξώφυλλα, με κάλυμμα.

20 - 30 €

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ. Αφιέρωμα εις τον εορτασμόν της 150ετηρίδος από της Εθνεγερσίας του 1821. Έκδοση του Υπουργείου Ναυτιλίας - Μεταφορών - Επικοινωνιών 1972. 4ο, σ.344. Αρχικά εξώφυλλα, με κάλυμμα.

55-2646