2015

2015

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Επιστολή διορισμού του Δημήτρη Καμπούρογλου, ως μέλος της Επιτροπής Κατασκευής της Ναυαρχίδος του Ελληνικού Στόλου" Κωνσταντίνος Βασιλεύς". Το έγγραφο υπογράφεται ιδιοχείρως απο τον Υπουργό Στρατιωτικών το 1913 Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη.

200 - 300 €

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Επιστολή διορισμού του Δημήτρη Καμπούρογλου, ως μέλος της Επιτροπής Κατασκευής της Ναυαρχίδος του Ελληνικού Στόλου" Κωνσταντίνος Βασιλεύς". Το έγγραφο υπογράφεται ιδιοχείρως απο τον Υπουργό Στρατιωτικών το 1913 Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη.

55-2015