2007

2007

ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΕΣΒΕΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 1832

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Απόσπασμα φύλλου της Γενικής εφημερίδος της Ελλάδος, αρ. 16. Με θέμα την ομαλότητα μετά τη δολοφονία του κυβερνήτη Ι.Καποδίστρια. 27 Φεβρουαρίου 1832. Υδατογραφημένο μονόφυλλο, στα γαλλικά και τα ελληνικά.

100 - 120 €

ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΕΣΒΕΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 1832

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Απόσπασμα φύλλου της Γενικής εφημερίδος της Ελλάδος, αρ. 16. Με θέμα την ομαλότητα μετά τη δολοφονία του κυβερνήτη Ι.Καποδίστρια. 27 Φεβρουαρίου 1832. Υδατογραφημένο μονόφυλλο, στα γαλλικά και τα ελληνικά.

55-2007