2029

2029

ΠΕΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, 1880-1917

ΣΥΛΛΟΓΗ διαφόρων προβλημάτων, αινιγμάτων, λογοπαιγνίων, γρίφων, ζητημάτων κτλ. Συναθροισθέντα εκ διαφόρων περιοδικών συγγραμμάτων. 8ο, σ. 30, σε τετράδιο με πολλά φύλλα. Δέρμα στη ράχη.

40 - 50 €

ΠΕΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, 1880-1917

ΣΥΛΛΟΓΗ διαφόρων προβλημάτων, αινιγμάτων, λογοπαιγνίων, γρίφων, ζητημάτων κτλ. Συναθροισθέντα εκ διαφόρων περιοδικών συγγραμμάτων. 8ο, σ. 30, σε τετράδιο με πολλά φύλλα. Δέρμα στη ράχη.

55-2029