2035

2035

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Πρόκειται για βιβλίο 150+ σελίδων με παρτιτούρες για πιάνο και άριες των Πουτσίνι, Μπελίνι και άλλων, κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

200 - 250 €

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Πρόκειται για βιβλίο 150+ σελίδων με παρτιτούρες για πιάνο και άριες των Πουτσίνι, Μπελίνι και άλλων, κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

55-2035