2036

2036

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (έτους 1873)

2 φύλλα περγαμηνής, διαστάσεων 37 x 27 εκ. Χρήση στη γραφή ποικίλων χρωμάτων και φύλλου καθαρού χρυσού σε μία γραφή εξαίρετα καλλιτεχνική, που χαρακτηρίζεται ως νεογοτθική, καθώς απομιμείται τεχνοτροπικά τα μεσαιωνικά δυτικά χειρόγραφα πολυτελείας. Το κείμενο, που γράφεται μόνο στο recto (εμπρόσθια όψη) των δύο φύλλων, μέσα σε γραμμικό πλαίσιο ερυθρό και γραμμές ερυθρές. Ιδιαίτερα εκπληκτικής τέχνης με φύλλο χρυσού και ανθικό διάκοσμο τα δύο πρωτογράμματα στο φ. 1α. Παλαιά σημείωση με μολύβι στο άνω περιθώριο του φ. 1α φέρει ως καλλιγράφο κάποιο Roussel («Calligraphie de Roussel»). Ως προς το περιεχόμενο, αυτό αποτελεί πρωτότυπο έγγραφο, απευθυνόμενο στο γενικό Κομισσάριο (εκπρόσωπο) της Γαλλίας Edmond du Sommerard, για το θέμα της Παγκόσμιας Έκθεσης της Βιέννης («Exposition de Vienne»). Όπως φαίνεται από το περιεχόμενο, απουσιάζει δυστυχώς το τρίτο και τελευταίο φύλλο. Η Παγκόσμια Έκθεση του 1873 πραγματοποιήθηκε από την 1η Μαΐου 1873 έως τις 31 Οκτωβρίου 1873 στη Βιέννη με θέμα την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό. Στην πραγματικότητα πραγματοποιείται στο Prater, ένα πρώην αυτοκρατορικό τόπο κυνηγίου κοντά στην πρωτεύουσα, και έχει 53.000 εκθέτες. Καλύπτει μια έκταση 233 εκταρίων. Το έμβλημά της είναι η Ροτόντα, της οποίας ο θόλος εκείνη την εποχή είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Συνοδεύεται από έναν άνεμο κερδοσκοπικής τρέλας, που προκαλεί τριπλασιασμό των τιμών σε λίγους μήνες. Μετά την εκκαθάριση δύο μεγάλων αυστριακών τραπεζών, η χρηματιστηριακή αγορά καταρρέει στις 9 Μαΐου, προκαλώντας την καταστροφή κερδοσκόπων και μικρών αποταμιευτών και την έναρξη της Μεγάλης Ύφεσης. Από τις 70.000 εφευρέσεις, που τότε παρουσιάστηκαν στην Έκθεση της Βιέννης, υπήρξαν 26.002 βραβεία.

300 - 400 €

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (έτους 1873)

2 φύλλα περγαμηνής, διαστάσεων 37 x 27 εκ. Χρήση στη γραφή ποικίλων χρωμάτων και φύλλου καθαρού χρυσού σε μία γραφή εξαίρετα καλλιτεχνική, που χαρακτηρίζεται ως νεογοτθική, καθώς απομιμείται τεχνοτροπικά τα μεσαιωνικά δυτικά χειρόγραφα πολυτελείας. Το κείμενο, που γράφεται μόνο στο recto (εμπρόσθια όψη) των δύο φύλλων, μέσα σε γραμμικό πλαίσιο ερυθρό και γραμμές ερυθρές. Ιδιαίτερα εκπληκτικής τέχνης με φύλλο χρυσού και ανθικό διάκοσμο τα δύο πρωτογράμματα στο φ. 1α. Παλαιά σημείωση με μολύβι στο άνω περιθώριο του φ. 1α φέρει ως καλλιγράφο κάποιο Roussel («Calligraphie de Roussel»). Ως προς το περιεχόμενο, αυτό αποτελεί πρωτότυπο έγγραφο, απευθυνόμενο στο γενικό Κομισσάριο (εκπρόσωπο) της Γαλλίας Edmond du Sommerard, για το θέμα της Παγκόσμιας Έκθεσης της Βιέννης («Exposition de Vienne»). Όπως φαίνεται από το περιεχόμενο, απουσιάζει δυστυχώς το τρίτο και τελευταίο φύλλο. Η Παγκόσμια Έκθεση του 1873 πραγματοποιήθηκε από την 1η Μαΐου 1873 έως τις 31 Οκτωβρίου 1873 στη Βιέννη με θέμα την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό. Στην πραγματικότητα πραγματοποιείται στο Prater, ένα πρώην αυτοκρατορικό τόπο κυνηγίου κοντά στην πρωτεύουσα, και έχει 53.000 εκθέτες. Καλύπτει μια έκταση 233 εκταρίων. Το έμβλημά της είναι η Ροτόντα, της οποίας ο θόλος εκείνη την εποχή είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Συνοδεύεται από έναν άνεμο κερδοσκοπικής τρέλας, που προκαλεί τριπλασιασμό των τιμών σε λίγους μήνες. Μετά την εκκαθάριση δύο μεγάλων αυστριακών τραπεζών, η χρηματιστηριακή αγορά καταρρέει στις 9 Μαΐου, προκαλώντας την καταστροφή κερδοσκόπων και μικρών αποταμιευτών και την έναρξη της Μεγάλης Ύφεσης. Από τις 70.000 εφευρέσεις, που τότε παρουσιάστηκαν στην Έκθεση της Βιέννης, υπήρξαν 26.002 βραβεία.

55-2036