2952

2952

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Μ.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, αρχιτεκτονική - ψηφιδωτά - τοιχογραφίες. Σχέδια Α. Τάσσου, αντίγραφα Φ. Ζαχαρίου. Αθήνα, εκδόσεις Αθηνών, 1956. 4ο, σ.28+21 πιν. Λυτά φύλλα. Κείμενο στα Ελληνικά (1000 αντίτυπα). Αρχικά εξώφυλλα.

30 - 40 €

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Μ.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, αρχιτεκτονική - ψηφιδωτά - τοιχογραφίες. Σχέδια Α. Τάσσου, αντίγραφα Φ. Ζαχαρίου. Αθήνα, εκδόσεις Αθηνών, 1956. 4ο, σ.28+21 πιν. Λυτά φύλλα. Κείμενο στα Ελληνικά (1000 αντίτυπα). Αρχικά εξώφυλλα.

55-2952