2004

2004

ΒΑΥΑΡΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Έλληνα, για κυνήγι παρουσία του βασιλιά. 18 Δεκεμβρίου 1850. Διαστάσεις 24,7 x 20,3 εκ. Σε κορνίζα.

70 - 90 €

ΒΑΥΑΡΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Έλληνα, για κυνήγι παρουσία του βασιλιά. 18 Δεκεμβρίου 1850. Διαστάσεις 24,7 x 20,3 εκ. Σε κορνίζα.

55-2004